REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

I DEFINICJE

 1. Regulamin – regulamin Serwisu Przesiane dostępny pod adresem http://www.przesiane.pl/regulamin. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników, zasady świadczenia usług przez Administratora zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i zasady ochrony danych osobowych.
 2. Serwis – serwis internetowy Przesiane dostępny pod adresem http://www.przesiane.pl publikujący treści udostępnione na blogach Użytkowników, Treści dodane przez Użytkowników do Serwisu przy pomocy innych narzędzi oraz pozostałe funkcje dostępne na stronie Serwisu.
 3. Administrator – właściciel Serwisu – Agata Bartczak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Empresa Agata Bartczak z siedzibą w Warszawie, ul. Arbuzowa 16/11 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej , NIP 5213552625.
 4. Użytkownik – osoba, która po akceptacji Regulaminu zarejestrowała się i utworzyła konto Użytkownika na stronie Serwisu oraz uzyskała dostęp do korzystania z jego usług. Użytkownikiem może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
 5. Treści – wpisy Użytkowników oraz utwory w znaczeniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., które są wprowadzane przez Użytkownika do Serwisu za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu.
 6. Katalog – zbiór blogów o przeważającej tematyce kulinarnej, prowadzonych przez zarejestrowanych w Serwisie Użytkowników, dodanych przez nich do Katalogu przy pomocy funkcji „Dodaj bloga” dostępnej w panelu zarejestrowanego Użytkownika i zaakceptowanych przez Administratora. Dodanie bloga do Katalogu oznacza zgodę na publikację w Serwisie części jego Treści.
 7. Przepis bezglutenowy – przepis, w skład którego wchodzą wyłącznie składniki naturalnie bezglutenowe oraz produkty, w których zawartość glutenu jest niższa niż 20 ppm. Niektóre ze składników naturalnie bezglutenowych mogą na etapie produkcji ulec zanieczyszczeniu glutenem. O tym, że produkt jest na pewno bezglutenowy świadczy międzynarodowy licencjonowany znak przekreślonego kłosa umieszczony na produkcie. Informację o zawartości śladowych ilości glutenu, jego stosowaniu na terenie zakładu, lub o braku zawartości glutenu umieszcza na opakowaniu producent. By mieć pewność zakupu i stosowania produktu bezglutenowego należy dokładnie zapoznać się z jego etykietą i informacjami udostępnianymi przez producenta. Więcej informacji na temat diety bezglutenowej można znaleźć m.in. na stronie Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej i w poradniku „CELIAKIA i dieta bezglutenowa” dostępnym w formie pdf na stronie http://www.celiakia.pl/publikacje/.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis Przesiane.pl to serwis kulinarny będący agregatorem blogów o tematyce kulinarnej oraz umożliwiający publikowanie przy pomocy dostępnych funkcji własnych przepisów przez Użytkowników nie będących Blogerami.
 2. Szczegółowy opis sposobu funkcjonowania Serwisu i dodawania do niego Treści znajduje się w dziale Pomoc.
 3. Zakres usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu może ulegać zmianom.
 4. Administrator dołoży wszelkich starań by zapewnić najwyższą jakość usług i prawidłowe działanie Serwisu.
 5. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. Użytkownikom nie przysługuje wynagrodzenie za publikowanie w Serwisie Treści.
 6. Każdy użytkownik Internetu ma, bez potrzeby rejestracji, dostęp do treści publikowanych w Serwisie (poza oznaczonymi przez Użytkownika Serwisu jako niepubliczne, jeśli Serwis daje taką możliwość) i do opcji wyszukiwania. Do pozostałych narzędzi Serwisu dostęp mają Użytkownicy Serwisu.
 7. W Serwisie publikowane są wpisy dodawane do niego przez Użytkowników przy pomocy jego funkcji oraz wpisy pochodzące z blogów. W Serwisie publikowane są wyłącznie wpisy z blogów zawartych w Katalogu, prowadzonych przez Użytkowników Serwisu, którzy je dodali, i na których umieszczono baner Serwisu, zawierający jego logo oraz linkujący do strony głównej Serwisu (za zgodą Administratora możliwe jest umieszczenie na blogu samego linku do Serwisu, bez banera). W przypadku niedotrzymania tego warunku, Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia bloga z Katalogu, łącznie z wszystkimi opublikowanymi Treściami pochodzącymi z tego bloga lub dodanymi przez Użytkownika, który jest jego autorem. Serwis nie publikuje pełnej treści postów z blogów Użytkowników Serwisu, a jedynie linki odsyłające bezpośrednio do postów. Link składa się z tytułu i zdjęcia pochodzących z postu.
 8. W Serwisie publikowane są wyłącznie wpisy dostępne w kanale RSS bloga.
 9. Podczas rejestracji w Serwisie konieczne jest podanie swojej nazwy Użytkownika, hasła oraz adresu mailowego. Dane te konieczne są do logowania się w Serwisie przez Użytkownika.

III ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do:
  1. promowania Treści udostępnianych przez Użytkowników w Serwisie (np. w mediach społecznościowych) z zachowaniem praw autorskich Użytkowników i wskazaniem autora tych Treści,
  2. oznaczania Treści udostępnianych przez Użytkowników w zakresie przypisania ich do odpowiednich kategorii, w tym zmianę oznaczeń wprowadzonych przez Użytkownika, jeśli Administrator uzna je za nieprawidłowe,
  3. niepublikowania lub usuwania Treści nie związanych z tematyką Serwisu,
  4. organizowania za pośrednictwem Serwisu akcji, konkursów i promocji oraz prowadzenia działalności reklamowej i innej,
  5. przekazania swoich obowiązków częściowo lub w całości osobom lub podmiotom trzecim,
  6. usunięcia wpisu niezgodnego z Regulaminem lub zasadami umieszczonymi w Serwisie,
  7. usunięcia konta Użytkownika oraz wszystkich publikowanych przez niego w Serwisie Treści łącznie z usunięciem z Katalogu bloga Użytkownika w przypadku naruszenia któregokolwiek zapisu Regulaminu lub zasad umieszczonych w Serwisie,
  8. odmowy dodania bloga do Katalogu Serwisu, opublikowania wpisu lub innych Treści dodanych do Serwisu przez Użytkownika Serwisu lub pochodzących z jego bloga,
  9. czasowego zawieszenia z powodów technicznych działalności Serwisu i udostępnianych za jego pośrednictwem funkcji,
  10. wprowadzania technicznych zmian w sposobie funkcjonowania Serwisu,
  11. całkowitego usunięcia bez podania przyczyny działalności Serwisu i wszystkich publikowanych przy jego pomocy Treści. Użytkownicy zostaną z uprzedzeniem powiadomieni o takiej decyzji.
 2. Odpowiedzialność za Treści publikowane na blogach oraz za Treści dodawane do Serwisu ponoszą wyłącznie ich autorzy. Administrator nie bierze odpowiedzialności za prawidłowe oznaczenie publikowanych przepisów, w tym informacji o zawartych w nich alergenach, ani za wartość merytoryczną i autentyczność publikowanych Treści.
 3. Administrator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania ze stron i z blogów, do których odsyłają umieszczone w Serwisie linki.
 4. Z uwagi na społecznościowy charakter Serwisu, użytkownicy mają prawo do wykorzystywania udostępnianych w nim Treści tylko i wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Administrator nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie materiałów umieszczonych w Serwisie i dostępnych dla wszystkich użytkowników Internetu w sposób inny niż dla użytku osobistego.
 5. Zabrania się:
  1. publikowania przy pomocy Serwisu Treści sprzecznych z prawem, naruszających Netykietę i normy społeczne, wulgarnych, nagannych etycznie, propagujących przemoc, dyskryminację, nienawiść, pornografię, naruszających dobra, prawa do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich (zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.), działających na szkodę Serwisu, Administratora lub innych Użytkowników;
  2. wykorzystywania Serwisu przez jego Użytkowników w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, np. do działalności komercyjnej, reklamowej oraz w sposób niezgodny z prawem;
  3. przesyłania za pośrednictwem Serwisu złośliwego oprogramowania, kodu i wirusów.
 6. W przypadku naruszenia zapisu 5., Treści tego rodzaju mogą zostać usunięte przez Administratora
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnego usunięcia bez podania przyczyny konta Użytkownika, oraz wszystkich publikowanych przez niego w Serwisie Treści, łącznie z usunięciem z Katalogu bloga Użytkownika.
 8. Użytkownik ma w każdym momencie i bez podania przyczyny prawo do usunięcia z Serwisu swojego bloga, konta i wszystkich opublikowanych w Serwisie Treści i danych.

IV TECHNICZNE UWARUNKOWANIA KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest: posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych (Microsoft Internet Explorer 9.0 lub jej nowszej wersji, Microsoft Edge, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows)) umożliwiającej wyświetlanie stron WWW, niezbędne jest korzystanie z przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików "cookies" oraz JavaScript, systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 ,8, 10, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub nowsze wersje, przepustowość połączeń internetowych co najmniej 512 kilobitów/s.
  Zaleca się przed skorzystaniem z Usługi sprawdzenie, czy posiadany przez Użytkownika sprzęt i oprogramowanie spełniają wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.
  W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usługi przez Użytkownika należy zwrócić się do Administratorów korzystając z adresu e-mail: kontakt at przesiane dot pl

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:
  1. dane podane podczas rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  2. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,
  3. wyraża zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem maili wysyłanych na adres podany przy rejestracji wiadomości dotyczących aktualności w funkcjonowaniu Serwisu. Część korespondencji może być prowadzona przy użyciu wewnętrznego systemu wiadomości, który jest częścią Serwisu;
  4. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w związku z korzystaniem z Serwisu;
  5. posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby opublikowanie Treści na łamach Serwisu nie spowodowało naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
  6. w przypadku skierowania przez podmioty trzecie roszczeń do Administratora odnośnie naruszenia jakichkolwiek praw do opublikowanych przez Użytkownika w Serwisie Treści, Użytkownik zobowiązuje się do przystąpienia do postępowania i złożenia odpowiedzi na zarzuty podmiotu trzeciego.
 2. Regulamin może ulec zmianie. Przed wprowadzeniem zmian Użytkownicy zostaną o tym powiadomieni poprzez wiadomość lub e-mail. Na stronie Serwisu zawsze znajduje się obowiązująca wersja Regulaminu. Korzystanie z usług Serwisu oznacza akceptację Regulaminu w formie w jakiej w danym momencie znajduje się na stronie Serwisu.
 3. Użytkownik ma prawo nie zaakceptować warunków nowego Regulaminu i złożyć w ciągu 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, stosowne oświadczenie poprzez e-mail lub formularz kontaktowy na stronie Serwisu. Skutkuje to usunięciem z Serwisu bloga Użytkownika, łącznie z wszystkimi opublikowanymi Treściami pochodzącymi z tego bloga i Treściami publikowanymi przez Użytkownika przy pomocy innych funkcji Serwisu.
 4. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z zgodzie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy Administratora.
 6. Serwis, jego nazwa, projekt graficzny i kompozycja są własnością Administratora i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie elementów wskazanych w zdaniu powyżej bez zgody Administratora jest zabronione.
 7. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres kontakt at przesiane dot pl, wysłać w formie wewnętrznej wiadomości lub poprzez formularz kontaktowy.
 8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeks Cywilny i akty prawne wskazane w treści Regulaminu.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 23.12.2015 r.